Sinner Man


Chorus:
Sinner man, has a reputation
Sinner man, known throughout the nation
Sinner man, that's his occupation
Yes, he's a sinner man!

There was a sinner man, who loved and ran away
He had a different girl, for every single day
He used to tell them lies, and alibis
He'd just pretend, and in the end
He'd leave 'em there, he didn't care
Because he was a sinner man! Ha, Ha!

Repeat Chorus

And then he met a girl, as pretty as could be
He thought he'd break her heart, as quick as one-two-three
He didn't realize, her flashing eyes, would hypnotize, did she surprise him
Could she be the girl who stole, the heart of a sinner man? Ha, Ha!

Repeat Chorus

The wedding day is planned, we're happy as can be
The pretty girl was you, the sinner man was me
La-la, la-la, la-la (repeat 4 times)
Repeat it for me everybody!(repeat la la's 4 times with echo of crowd)Captcha
Liedje Trini Lopez Sinner Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sinner Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Trini Lopez Sinner Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sinner Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.