Nuestro Amor


Nuestro amor
Nuestro amor
Como un rayo de luz se incendio
Y despues
De formar
Un idiloo de amor se extinguio
Llorare, lloraras
Sin poder prescindir del ayer
Que es un obsesion

Cargaremos la cruz del dolor
De aquel recuerdo
Que dejara aquel beso
Que incendi?? nuestro amorCaptcha
Liedje Trio Los Panchos Nuestro Amor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nuestro Amormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Trio Los Panchos Nuestro Amor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nuestro Amor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.