Songtekst van Twisted Sister: I Saw Mommy Kissing Santa Claus

I Saw Mommy Kissing Santa Claus


I saw mommy kissing Santa Claus
Underneath the mistletoe last night
She didn't see me creap down the stairs to have a peek
She thought that I was tucked up in my Bedroom fast asleep

Then I saw mommy tickle Santa Claus
Tunderneath his beard so snowy white
What a laugh it would have been if daddy had only seen
Mommy kissing Santa Claus last nightCaptcha
Liedje Twisted Sister I Saw Mommy Kissing Santa Claus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Saw Mommy Kissing Santa Clausmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Twisted Sister I Saw Mommy Kissing Santa Claus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Saw Mommy Kissing Santa Claus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.