Can't Help Falling In Love


Wise men say, only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay? Would it be a sin?
I can't help falling in love with you

As the river flows gently to the sea
Darling so we go, some things were meant to be
Take my hand take my whole heart too
'Cause i can't help falling in love with you

As the river flows gently to the sea
Darling so we go, some things were meant to be
Take my hand take my whole heart too
'Cause i can't help falling in love with youCaptcha
Liedje UB40 Can't Help Falling In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can't Help Falling In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje UB40 Can't Help Falling In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can't Help Falling In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.