Come Back Darling


Come back darling
Give me another try
I'll make you satisfied

Don't you know, I need you badly
And I'll give my poor heart gladly
I need your love like roses need the rain
Don't let me cry in pain

Come back darling
Give me another try
I'll make you satisfied

Can't you see the love still burning
Please return, relieve my yearning
A day without you is like a year of emptiness
Please return and bring me happiness

Come back darling
Give me another try
I'll make you satisfiedCaptcha
Liedje UB40 Come Back Darling is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come Back Darlingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje UB40 Come Back Darling downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come Back Darling in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.