Cowgirl


Everything & I'm invisible (8x)
And I'm raisin' with love (8x)
Why don't you come and feel like fly (?) (4x)
And I'm raisin' with love (8x)
Why don't you come and feel like fly (?) (4x)
And I'm raisin' with love (8x)
Why don't you come and feel like fly (?) (4x)
And I'm raisin' with love (8x)

Must scream (3x)
So much you knowing my name is Electric Stream
And my tears and I leave with a wireless Energy
in my Machine, this is my beautiful dream of
Hurtin' No-one (3x)
I'm hurtin' No-one
I wanna give you everything
I wanna give you Energy
Wanna give a good (?) to give you everything
Everything (11x)
My follow scream of love who could
Commits House (?)
She looks beautiful like a child a few (?)
Tears and I wanna scream
You know what I feel
This is hurtin' No-one
And I'm raisin' with loveCaptcha
Liedje Underworld Cowgirl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cowgirlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Underworld Cowgirl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cowgirl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.