Songtekst van Underworld: Mmm Skyscraper I Love You

Mmm Skyscraper I Love You


Thirty thousand feet above the earth
Youre a beautiful thing mmm skyscraper I love you
Thirty thousand feet above the earth
Its a beautiful thing and you?re a beautiful thing
Thirty thousand feet above the earth
Its a beautiful thing everybodys a beautiful thing

And I see elvis elvis I see
Porn dogs sniffing the wind sniffing the wind for something new
Porn dogs sniffing the wind for something violent they can do
Porn dogs sniffing the wind sniffing the wind for something new
Porn dogs sniffing the wind for something violent for me and you

Will you be my big plaything my total big disorientator
Will you be my big plaything my ninja power my number cruncher
Yes yes yes no yes yes

And I see elvis and I hear God on the phone I see
Porn dogs sniffing the wind sniffing the wind for something new
Porn dogs sniffing the wind for something violent that they could do
Porn dogs sniffing the wind sniffing the wind for something new
Porn dogs sniffing the wind for something violent for me and you

The city is a whore tonight and I see God talking
Elvis God talking
Pornfest pork fat jesus christ night light
Elvis fresh meat and a little whipped cream
Pornfast cornfat jesus christ night ride
Elvis fresh meat and a little whipped cream

Thirty thousand feet above the earth
Thirty thousand feet above the earth
Beautiful thing you?re a beautiful thing
Thirty thousand feet above the beautiful earth

Like I feel youCaptcha
Liedje Underworld Mmm Skyscraper I Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mmm Skyscraper I Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Underworld Mmm Skyscraper I Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mmm Skyscraper I Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.