Push Upstairs


Tina lives in berlin
Her voice so seldom
On my machine
Is here tonight
And I?m on the market
And when I?m on a market
Words move faster
Wire and clouds move
Thin between us
Like a skin
Like a salty skin
For a seed
A fat circles
A smiling smiling
Her voice so intentionally
Smiling
And a cloud between us
And these are my intentions
Pushing [x7]
Push
Ah [x10]
? the blonde
Is carrying something
Is carrying me
And someone I used to be
Great plastic someone
Blue plastic girl
Your dream is
Pushing [x5]
Pushed away your body is
Pushing [x3]
Pushed away your
Come me for the unbelieve
Carry on song
Lipstick fodder
The boyfriend blond
Between the holes of sheets
Is professionally poised
Faces watching her
She?s watching the faces
Watching her
Pushin [x3]
Push
Pushing [x3]
Love [x5]
Ha
Pushing [x3]
Push
Push
Pushing [x3]
Love [x9]
Ha [x10]Captcha
Liedje Underworld Push Upstairs is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Push Upstairsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Underworld Push Upstairs downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Push Upstairs in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.