Sola Sistim


Come get some orange juice, it's great
[repeated throughout the song, each time in different speaker]

My eyes burn naked,
my black cold numbers,
my insecurities,
my devious nature,
make it go away

My rest between rubber,
my spider shadow,
my shattered dancer

Beautiful, broken,
my crystal fingers,
beautiful, broken,
my crystal fingers

My glass like rain,
my illumination,
my cracks are sliding,
shaker, feather,
rubber, duster,
cold, cool,
your fingers, broken,
beautiful, wonderful,
paper flaps,
how you love,
love to love,
love and stitch,
shaker, rubber, striper

Beautiful, broken,
my crystal fingers,
beautiful, broken,
my crystal fingersCaptcha
Liedje Underworld Sola Sistim is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sola Sistimmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Underworld Sola Sistim downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sola Sistim in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.