Highway


Grip my throttle like a whiskey bottle
and I'm fallin thin better watch my soul get swallowed
How can everybody win my battle when my head keeps shakin
like a snake that raddles
Fight the demons
my soul is screamin
I Know the right way
But don't know the meanin
Don't question
My will power
Keep slippin
like a coward
Open up I'm in the situation
charge me guilty to the accusation
It's the only way I can relieve my pain
reality will make you go insane
my mind is sayin
to ignore the pressure
but I'd give my whole life for an ounce of pleasure
Don't question
My will power
Keep slippin
Like a coward
cocaine, cocaine, cocaine, I ; trippin my mind, trippin my mind
cocaine, cocaine, cocaine, I ; trippin my mind, trippin my mind
cocaine, cocaine, cocaine, I ; trippin my mind, trippin my mind
cocaine, cocaine, cocaine, I ; trippin my mind, trippin my mind
why; why; can't; can't; you; you understand; stand
why I can't be a man
my way
highway
I wanna fly way
if I'm gonna die I'm gonna die my way
stop!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Captcha
Liedje V-mob Highway is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Highwaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje V-mob Highway downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Highway in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.