Songtekst van Vader Abraham: As The Fallen Rise Again

As The Fallen Rise Again


[lead: Peter]

Silence in the Dark
Ripped by mighty yell apart
Strange smell increases in the air
Hate radiates from nonetity

Now all is coming true
What was written million years before
The Gods were born in the Abyss
Their time is coming now again

[lead: Peter]

Once Rulers of all Things
Betrayed by those, who came from Their own blood
Then Thrown into the Graves
Revenge was growing like Fire
Weak is not worth to be
The last hours glow in dusk
No time to pray
As the Fallen rise again

The time is coming now again
No time to pray - as the Fallen rise againCaptcha
Liedje Vader Abraham As The Fallen Rise Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied As The Fallen Rise Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vader Abraham As The Fallen Rise Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje As The Fallen Rise Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.