Songtekst van Vader Abraham: The One Made Of Dreams

The One Made Of Dreams


[Lyrics: Pavel Frelik, Music Peter Wiwczarek]

Sometimes believing in some disembodied being can help find the way in the
world
A being that constitutes an essence of what you profess and follow
A being that exist only in your dreams and never falls prey to sestemic
arrangments of religions and philosophies

I am the Left Hand of Darkness
I am the Right Hand of Light
I am the Lurker of the Twilight
I am the Mist of the Dawn

As you are dreaming me up
I'm bringing freedom into your mind

I am the Sadness of the Gods
I am the Radiance from the Sky
I am the Desert of the Real
I am the Knowledge and the Maze

I am the Lizard without the King
I am Fall without the Leap
I am the Power without the Might
I am the Wanderer without the Road

Protect your daemon, I said
Before the magic lamb shatters
Protect your deities, I said
Before I come to bring them downCaptcha
Liedje Vader Abraham The One Made Of Dreams is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The One Made Of Dreamsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vader Abraham The One Made Of Dreams downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The One Made Of Dreams in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.