Devilizer


Born in the deepest lake of tears
From the crypts, my lair I rise
Summoned by cruelty and pain
With southern blow I arrive
In blackest territory of your soul
Emptiness just waiting for fill
I come bringing relief
Like a shadow on the waste

I smell your excitement south as I arrive!

[Lead: Peter]

Hate and desire is like a prayer
So I spread my wings on the wind
I howl wild in my madness
I come to you tonight
open your soul for me!

[Lead: Peter]

Born in the deepest lake of tears
From the crypts, my liar I rise
Summoned by cruelty and pain
With southern blow I arrive

So I spread my wings on the wing
I howl wild in my dreams
I come to you tonight
to raise the undeadCaptcha
Liedje Vader Devilizer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Devilizermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vader Devilizer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Devilizer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.