Songtekst van Van Der Graaf Generator: A Plague Of Lighthouse-Keepers:(iii) Eyewitness

A Plague Of Lighthouse-Keepers:(iii) Eyewitness


( Hammill )

No time now for contrition; the time for that's long past
The walls are thin as tissue and if I talk I'll crack the glass
So I only think on how it might have been
locked in silent monologue, in silent scream

I'm much too tired to speak
and as the waves crash on the bleak
stones of the tower I start to freak
and find that I am overcomeCaptcha
Liedje Van Der Graaf Generator A Plague Of Lighthouse-Keepers:(iii) Eyewitness is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Plague Of Lighthouse-Keepers:(iii) Eyewitnessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Van Der Graaf Generator A Plague Of Lighthouse-Keepers:(iii) Eyewitness downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Plague Of Lighthouse-Keepers:(iii) Eyewitness in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.