Dont Tell Me


It's ok, I'll do what I want
If I choose, I can take the fall
There's a choice, it's my destiny
In my hands, yeah it's up to me
I can drive
I can shoot a gun in the streets
Score me some heroin
I can jump, be the sacrifice
Bear the cross, just like Jesus Christ

And I don't wanna hear
What love can do
No, I ain't gonna tell you
What's right for you

Is it right to take the easy way
Close your eyes
Get on your knees an' pray
Now you're saved by a higher voice
givin' up, givin' up, givin' up your choise
If I'm wrong, then I'll pay for it
It I'm right, yeah you're gonna hear about it
But I've tried, yeah I've tried for it
I tried, I tried, 'til I'm satisfied

And I
I'm tired of hearing what love can do
And I
Ain't gonna tell you what's right for you

I've seen the damage done
Down with the shotgun
Don't stop the setting sun on my Kingdom Come ohhh

Is it right to take the easy way
I don't know, I get on my knees an' pray
Now I'm saved by a higher voice
Givin' up, givin' up, givin' up my choise
If I'm wrong, then I'll pay for it
If I'm right, yeah you're gonna deal with it
'Cause I tried, yeah I tried for it
I'll try, I'll try, even die for it

No I
Don't wanna hear what love can do
No I
I can't tell you what's right for you
Oh III
Tell you what love can do
No III
Can't say but your time is through

I've seen the damge done
Oh Lord, I've heard the shotgun
I fought the setting sun
OnCaptcha
Liedje Van Halen Dont Tell Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dont Tell Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Van Halen Dont Tell Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dont Tell Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.