Superhero


Mother may I lay my head down
What would you say?
If all thats lost may never be found
It's gone away

I never thought it would be me
Held so high
Fell so far
Mother may I lay my head down
I'm a falling star

Superhero won't you come and take me away
Superhero won't you come save my day

If I ever could have faked it
Oh it would show
And if I ever could have made it
Would I be gold?
I never wanted to be what they even wanted me to be
And now this story ends untainted
Without me

Superhero won't you come and take me away
Superhero won't you come and fly me away
Superhero
Superhero
Superhero won't you come
Save my day

Won't you
Won't you
Won't you take me home
Won't you
Won't you
Won't you take me home
Won't you
Won't you
Won't you take
Won't you come and take me
Won't you come rescue me
Won't you come and take me

Hero
Hero
Hero

Won't you take me home
Superhero won't you come and take me away
Superhero won't you come and fly me away
Superhero
Superhero
Oh my hero
Oh my hero
Superhero won't you come save my

Mother may I lay my head down
What would you say
If all thats lost may never be found
It's gone away
I never thought it would be me
Held so high
Fell so far
Mother may I lay my head downCaptcha
Liedje Vanessa Carlton Superhero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Superheromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Carlton Superhero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Superhero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.