Songtekst van Vanessa Williams: Do you hear what I hear

Do you hear what I hear


Said the nightwind to the little lam
Do you see what I see
Way up in the sky little lam
Do you see what I see

A star, a star, dancing in the night
With a tail as big as a kite
With a tail as big as a kite

Said the little lamb to the shepherd boy
Do you hear what I hear
Ringing through the sky shepherd boy
Do you hear what I hear

A song, a song, high above the trees
With a voice as big as the sea
With a voice as big as the sea

Said the shepherd boy to the mighty king
Do you know what I know
In your palace oh mighty king
Do you know what I know

A child, a child, shivers in the cold
Let us bring him silver and gold
Let us bring him silver and gold

Said the king to the people everywhere
Listen to what I say
Pray for peace people everywhere
Listen to what I say

A child, a child, sleeping in the night
He will bring us goodness and light
He will bring us goodness and light

Do you hear what I hear

A child, a child, sleeping in the night
He will bring us goodness and light
He will bring us goodness and light

Listen
Do you hear what I hear
Do you hear what I hear
ListenCaptcha
Liedje Vanessa Williams Do you hear what I hear is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do you hear what I hearmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams Do you hear what I hear downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do you hear what I hear in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.