Songtekst van Vanessa Williams: Oh How the Years Go By

Oh How the Years Go By


How long
How long have you been away
Oh how long
I can't find the words to say
I've kept your picture on my shelf
Only there to remind myself
I have always cared for you
Do you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Say you still love me
My love
Will I ever make you see
That somehow
You are still apart of me
Maybe we can compromise
Cause our love just can't be disguised
I have always cared for you
Do you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Say you still love me
I've kept your picture on my shelf
Only there to remind myself
I have always cared for you
Do you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Say you still love meCaptcha
Liedje Vanessa Williams Oh How the Years Go By is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oh How the Years Go Bymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams Oh How the Years Go By downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oh How the Years Go By in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.