Molton


Something is taking over
My brain is like a motor
Release me from these binds
Help me free my mind
Everyone's so disguised
Cant find truth in their eyes
Living this masquerade
Everyone's so afraid
Chorus:
To die is all we got
6 feet down our bodies rot
As our souls get released
Next our carcass lays deceased
Can't get it outta my head--8x
This is vituality
Someone Explain to me
I keep on seeing illusions
Of living institutions
Chorus:
To die is all we got
6 feet down our bodies rot
As our souls get released
Next our carcass lays deceased
Can't get it outta my head--8x
Dont wake me I'm feelin fine
I'm outta here in another time
I'm more alive even after I'm dead
Remember me with every breath
I am a holy soldier
I am a holy soldier
I am a holy soldier
I am a holy soldierCaptcha
Liedje Vanilla Ice Molton is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Moltonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanilla Ice Molton downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Molton in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.