Songtekst van Various Artists: Better The Devil You Know

Better The Devil You Know


KYLIE MINOGUE

INTRO: Better the devil you know
Better the devil you know
Woh
Better the devil you know
Better the devil you know
Woh woh woh

1: Say you won't leave me no more
I'll take you back again
No more excuses no, no
'Cos I've heard them all
before
A hundred times or more

CHORUS: I'll forgive and forget
If you say you'll never go
'Cos its true what they say
It's better the devil you know

2: Woh woh woh
Our love wasn't perfect I know
I think I know the score
If you say you love me, oh boy
I can't ask for more
I'll come if you should call

CHORUS:

BRIDGE: I'll be here every day
Waiting for your love to show
Yes it's true what they say
It's better the devil you know

Woh woh woh
I'll take you back
I'll take you back again
I'll take you back
I'll take you back again

1:

CHORUS:

BRIDGE:

CHORUS: (fadeCaptcha
Liedje Various Artists Better The Devil You Know is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Better The Devil You Knowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Various Artists Better The Devil You Know downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Better The Devil You Know in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.