Praise You


We've come a long, long way together
Through the hard times and the good
I have to celebrate you, baby
I have to praise you
like I should-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d

We've come a long, long way together
Through the hard times and the good
I have to celebrate you, baby
I have to praise you like I should

I have to praise you
I have to praise you
I have to praise you
I have to praise you like I should

I have to praise you
I have to praise you
I have to praise you
(la la la, la la la la la, la la la la la,
la la la la la, la la la la, la la la la la,
la la la la la, la la la la la la)
I have to praise you

We've come a long, long way together
Through the hard times and the good
I have to celebrate you, baby
I have to praise you like I should

I have to praise you
I have to praise you
I have to praise you
I have to praise you

I have to praise you
I have to praise you
I have to praise you
I have to praise you like I should

I have to praise you
I have to praise you (do da do, do da do)
I have to praise you
(la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la)
I have to praise you
(la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la la)

I have to praise you
(la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la)
I have to praise you
(la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la la)
I have to praise youCaptcha
Liedje Various Artists Praise You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Praise Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Various Artists Praise You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Praise You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.