Life Sucker


And your waiting in line,
You're answering to them,
Doing what you're told.

You're just a life sucker,
And you've always been.

You're paying the price,
And your waiting in line,
You're answering to them,
Doing what you're told,
Another sheep in the herd,
No thoughts in your head,
You're passing buy Blinking,
Breathing but dead.

You're just a life sucker,Captcha
Liedje Violent Future Life Sucker is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Life Suckermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Violent Future Life Sucker downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life Sucker in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.