Songtekst van Vivian Green: Ain't Nothing But Love

Ain't Nothing But Love


-:¦:-BRiDGE-:¦:-
JUST REALiZED i CAN'T BELiEVE JUST WHAT, i'VE FOUND
ENOUGH THAT A KiSS CAN JUST LiFT MY FEET OFF, THE GROUND
AND SO MANY WAYS THAT i WANT TO LOVE YOU EVERYDAY
SO MANY THiNGS THAT i WANT TO LEARN, SHOW ME YOUR WAY

-:¦:-VERSE 1-:¦:-
SHOULD'VE KNOWN, WHEN i LOOKED iN TO THOSE,
EYES,THAT i WAS GONNA BE, FREE-
FROM THE BONDAGE OF THOSE, WHO NEVER LOVED ME
AND i, SHOULD'VE KNOWN, WHEN YOU SiMPLY TOUCHED MY HAND
THAT, YOU WOULD UNDERSTAND
ALL OF MY WANTS, AND ALL OF MY NEEDS
YOU WERE SENT ALONG, TO LOVE ME, AND OH

-:¦:-CHORUS-:¦:-
AiN'T NOTHiN' BUT LOVE (THAT'S WHAT iT iS)
AND iT'S GETTiN' SWEETER AND SWEETER
LiKE HEAVEN ON EARTH
WON'T YOU JUST GiVE ME MORE AND MORE

-:¦:-VERSE 2-:¦:-
YOU LOVE ME BABY, WiNTER SPRiNG SUMMER AND FALL, OH OH OH-
AND iT'S, LiKE i'M BLiNDED
I SEE NO ONE BUT YOU AT ALL, NO OH-
JUST THE SOUND OF YOUR VOiCE, GiVES ME
CHiLLS UP MY SPiNE YEAH
OOH iT JUST THRiLLS ME WHEN YOU, LOVE ME ALL NiGHT
YOUR LiPS SPEAK TO ME
IN A LANGUAGE i NEVER KNEW
BUT OH HOW i UNDERSTAND MY HEART
WHEN iT FEELS THE LOVE, FROM YOU--

-:¦:-CHORUS-:¦:-

-:¦:-BRiDGE-:¦:-Captcha
Liedje Vivian Green Ain't Nothing But Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't Nothing But Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vivian Green Ain't Nothing But Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't Nothing But Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.