Songtekst van Vivian Green: Every Little Bit Hurts

Every Little Bit Hurts


Every little bit hurts,
Every little bit hurts

Every night I cry,
every night I sigh,
every night I wonder why
you treat me cold,
yet you won't let me go

every little hurt counts,
every little hurt counts,
you say you're coming home,
yet you never phone,
leave me all alone,
my love is strong for you,
I'd do wrong for you
I can't take this loneliness you've given me
I can't go on giving m life away

Oh, come back to me,
darling you'll see,
I can give you all the things you wanted before,
if you will stay with me

Every little bit hurts,
every little bit hurts

To you I'm a toy and you're the boy,
who has to say when i should play
yet you hurt me, desert me
Why ya hurt me baby?
why ya hurt me baby?

Oh, come back to me,
darling you'll see,
I can give you all the things that you wanted before
if you will stay with me

Every little bit hurts,
every little bit hurts,
every little bit hurts,
every little bit hurtsCaptcha
Liedje Vivian Green Every Little Bit Hurts is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Every Little Bit Hurtsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vivian Green Every Little Bit Hurts downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Every Little Bit Hurts in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.