Final Hour


[verse 1:]

I loved you, just too much
You owned my emotions
Devoted, completely
You had me, I couldn?t see
No one else, by myself
I remained through the pain
You were all that mattered
But now I know there?s better

[hook:]

So I walked away
As it rained down my face
I turned away
From the pain of hurting me

[verse 2:]

I gave you full control
My mind, my body soul
Confusion, delusions, untruthful, unfaithful
Weighed down my self-esteem
Never again will I give
My power, to be me
And be free, now I see

[hook]Captcha
Liedje Vivian Green Final Hour is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Final Hourmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vivian Green Final Hour downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Final Hour in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.