Songtekst van Vivian Green: No Sittin' By The Phone

No Sittin' By The Phone


[verse 1:]

We used to sit over there
That was your favorite chair
But now I sit here alone
I can still smell your scent
So fresh in my head
Still feel you kiss me goodbye
I washed clothes today
Found some of your garments
Guess you forgot them when you left
Took out the trash as you would
And dined by myself
Guess I better get used to this

We used to sit over there
That was your favorite chair
But now I sit here alone
No use crying bout it,
I'll have to do without it
And no I won't sit by the phone

[bridge:]

Oooo it's not like you did me right
I was just comfortable and used to you
Now I see, I must first love me
And maybe mr right will come strolling along

[hook]Captcha
Liedje Vivian Green No Sittin' By The Phone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Sittin' By The Phonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vivian Green No Sittin' By The Phone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Sittin' By The Phone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.