Songtekst van Wade Hayes: When The Wrong One Love You Right

When The Wrong One Love You Right


(Leslie Satcher)

Now they all said she was wrong for me
Her tender words were not what they seemed
But, Lord, it's hard puttin' up a fight
When the wrong one loves you right

It's easy to fall, and easy to crawl
When you taste a little and you want it all
You close your eyes and hold on tight
When the wrong one loves you right

But take it from a fool who lost his cool
That girl's tricks sent me back to school
It messes with your heart
It messes with your mind
When the wrong one loves you right

Now boys I'm certain it just ain't worth it
All that cryin' and all that hurtin'
And it's so hard to say goodbye
When the wrong one loves you right

But take it from a fool who lost his cool
That girl's tricks sent me back to school
It messes with your heart
It messes with your mind
When the wrong one loves you right

It messes with your heart
It messes with your mindCaptcha
Liedje Wade Hayes When The Wrong One Love You Right is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When The Wrong One Love You Rightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wade Hayes When The Wrong One Love You Right downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When The Wrong One Love You Right in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.