Big Bang (dream Avenue)


I'm waiting
I'll wait till the morning comes
Do the emotion! Do it now!
(I'm watching all that madness but I'm searching for the rel one!)
Do the fast emotion! Let it out!
(I force myself through the noicy croud to the light
that's flashing really wild!)
I'm waiting
I'll wait till the morning comes
I'm searching,
searching for Music Force
Do the fast emotion! Do it right!
(I'm standing outside the City mess I'm waiting for the people)
Find the motivation! Find it now!
(I'm crawling like heavy worm on the disco floor of real love)
I'm waiting
I'll wait till the morning comes
I'm riding
Riding the nedless night
Do the fast emotion! Do it now!
(I'm seeking like a lunatic for appearance of our real love!)
Find the motivation! Find it now!
(I'm watching all that madness but I'm searching for the real Bang!!!)Captcha
Widget
Liedje Waltari Big Bang (dream Avenue) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Bang (dream Avenue)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Waltari Big Bang (dream Avenue) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Bang (dream Avenue) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.