Songtekst van Wanda Jackson: Have I Grown Used To Missing You

Have I Grown Used To Missing You


I haven't cried a tear all day and the hurtin's gone away
Have I finally grown used to mssing you
In the lonely hours tonight will I long to hold you tight
For have I finally grown used to missing you
For I must not let go of the greatest love I'll know
Is there still a change that you'll come back to me
It would be more than I could take and I know my heart would break
If I've really grown used to missing you
[ steel ]
Oh I must not let go
Have I finally grown used to missing youCaptcha
Liedje Wanda Jackson Have I Grown Used To Missing You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have I Grown Used To Missing Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wanda Jackson Have I Grown Used To Missing You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have I Grown Used To Missing You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.