Its All the Same


(Parsons/Bators)
circles of time roll endlessly on
nowhere to go but back from the start
fashion begins and change overnight
one man's laugh is other man's art
ten years back is ten years today
we're all spinning in the circles of time
tryin' to lead the race that you're in
faster you run catch up with yourself
have to relive the past you forget
don't leave the memories up on the shelf
the closer you get the further you are
we're all running in the circles of time
it's really all the same with another name
it's just an endless game no one's to blame
circles of time rolls endlessly on
tomorrows fools are heroes today
idols they tarnish change overnight
time will laugh at the things that they say
ten years right is ten years wrong
we're all spinning in the circles of timeCaptcha
Liedje Wanderers Its All the Same is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Its All the Samemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wanderers Its All the Same downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Its All the Same in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.