Sticky Dough


Bam Bam
Sticky, Sticky, Sticky, Sticky
Wanessa
Sticky, Sticky, Sticky, Sticky

Run kitty kitty run
Shut your trap or just begun
You better live it alone
Nick neck fat weck
What the fuck are u looking at?
It's my cookie, now suck or your bone
I'm like sticky finger baby cause your so fine
Get like a binocular sipping the sunshine

Eni mine mine mo
Boy you keeping on the long
He hey sexy
You wanna play

You gotta
Zoom zoom zoom
Get in my room room room
You gotta boom boom boom
Rock me like vrum vrum vrum

Freak when I speak baby
I don't need to teel ya
Hey hey hey hey
Don't blow me away
Get me Sticky Dough, dough, dough, dough
Get me Sticky Dough

Bam Bam need a man
Who can keep
We sexy ladies
Free as bird we now once baby
Look how we put it down
Mrs Wanessa show all now

You been heading it's the Fat boy, boy just shows like that?

I'm like sticky finger baby cause your so fine
Get like a binocular sipping the sunshine

Eni mine mine mo
Boy you keeping on the long
He hey sexy
You wanna play

You gotta
Zoom zoom zoom
Get in my room room room
You gotta boom boom boom
Rock me like vrum vrum vrum

Freak when I speak baby
I don't need to teel ya
Hey hey hey hey
Don't blow me away

You gotta
Zoom zoom zoom
Get in my room room room
You gotta boom boom boom
Rock me like vrum vrum vrum

Freak when I speak baby
I don't need to teel ya
Hey hey hey hey
Don't blow me away
Get me Sticky Dough, dough, dough, dough
Get me Sticky Dough

Get me Sticky Dough
Dough

Ooh
Sticky Dough
Ooh
Sticky Dough

You gotta
Zoom zoom zoom
Get in my room room room
You gotta boom boom boom
Rock me like vrum vrum vrum

Freak when I speak baby
I don't need to teel ya
Hey hey hey hey
Don't blow me away

You gotta
Zoom zoom zoom
Get in my room room room
You gotta boom boom boom
Rock me like vrum vrum vrum

Freak when I speak baby
I don't need to teel ya
Hey hey hey hey
Don't blow me away
Get me Sticky Dough, dough, dough, dough
Get me Sticky Dough, dough, dough, dough
Get me Sticky DoughCaptcha
Liedje Wanessa Sticky Dough is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sticky Doughmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wanessa Sticky Dough downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sticky Dough in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.