Songtekst van W.A.S.P.: Animal (Fuck Like A Beast)

Animal (Fuck Like A Beast)


I got pictures of naked ladies
Lying on their beds
I whiff that smell and sweet convulsion
Starts a-Swelling inside my head
I'm making artificial lovers for free
I start to howl I'm in heat
I moan and growl and the hunt drives me crazy
I fuck like a Beast

I come round, round i come feel your love
Tie you down, down i come steal your love
I come round, round i come feel your love
Tie you down, down i come steal your love

I'm on the prowl and i watch you closely
I lie waiting for you
I'm the wolf with the sheepsskins clothing
I lick my chops and your tasting good
I do whatever i want to, to ya
I'll nail your ass to the sheets
A pelvic thrust and the sweat starts to sting ya
I fuck like a beast

I come round, round i come feel your love
Tie you down, down i come steal your love
I come round, round i come feel your love
Tie you down, down i come steal your love

Come ride, savage seduction
Ride, ride, rideCaptcha
Liedje W.A.S.P. Animal (Fuck Like A Beast) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Animal (Fuck Like A Beast)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje W.A.S.P. Animal (Fuck Like A Beast) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Animal (Fuck Like A Beast) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.