Keep Holding On


Your sad eyes never told me
No paradise here for the lonely
But I hold on, half a heart here in my hands
Been so long, would you know me
Who's holding you, who's gonna hold me
If you want me, then I'll be your man

And I keep holding on
Holding on till you come back to me
And I keep holding on
Holding on till you run to me
Can you take me to heaven
Show me the way cause I'm no angel
I'm lost and
Can I hold you one more time
I guess me holding you was holding you down

WIll I have your memory
Or will your memory have me
I don't know, only time
Knows if I'll ever know peace of mind
Only time knows if you're mine, if you're mine

And I keep holding on
Holding on till you come back to me
And I keep holding on
Holding on till you run to me
All I can hold is a shadow of a heart that's gone
And left me shattered
I'm lost and
Can I hold you one more time
I guess me holding you
Was holding you down
I guess me holding you
Was holding you down
I guess me holding you
Was holding you downCaptcha
Liedje W.A.S.P. Keep Holding On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep Holding Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje W.A.S.P. Keep Holding On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep Holding On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.