Songtekst van W.A.S.P.: Saturday Night Cock Fight

Saturday Night Cock Fight


Allright, all you bloody bastards
Better hold on tight
Oh yeah
It's Saturday night
Cockfighting rumbles'
Going all night, alright
Tonight

Oh yeah, it's cock-fighting Saturday
And I say Oh say oh
All night, I'm gonna fuck or fight
it's my way, it's alright tonight

Oh it's Saturday night
Oh I'm getting high and I say
Alright so high
At midnight
I'm out for blood and I say
Oh yeah, it's alright - tonight

Give me your lifeCaptcha
Liedje W.A.S.P. Saturday Night Cock Fight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Saturday Night Cock Fightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje W.A.S.P. Saturday Night Cock Fight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Saturday Night Cock Fight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.