School Daze


My eyes are burning, bells are ringing in my ears
Alarm clocks wailing, class bells screaming, I can't hear
A text book mad-house, twelve years I'm here in a rage
A juveniles jail, And I'm here locked up in their cage

School Daze, school daze, I'm here doin' time
School daze, school daze, my age is my crime
School daze, school daze, I'm here doin' time
School daze, school daze, I'm attending hell high

A blackboard jungle toed the line the rulers made
A homework hell-house screams at me "MAKE THE GRADE!"
Tick tock, three o'clock, I'm sittin here and counting off the days
A firebell is ringin' hell and I'd sure love to see it blaze
BURN IT DOWN!!

School Daze, school daze, I'm here doin' time
School daze, school daze, my age is my crime
School daze, school daze, I'm here doin' time
School daze, school daze, I'm attending hell high

I pledge no allegiance and I bet
They're gonna drive me crazy yet
Nobody here is understanding me
I pledge no allegiance and I bet
They're gonna drive me crazy yet
I'm dying here and trying to get free

School Daze, school daze, I'm here doin' time
School daze, school daze, my age is my crime
School daze, school daze, I'm here doin' time
School daze, school daze, I'm attending hell highCaptcha
Liedje W.A.S.P. School Daze is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied School Dazemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje W.A.S.P. School Daze downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje School Daze in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.