Sleeping


Touch, touch in the flame's desires
Feeling the pain's denial,
And your fingers in the fire

Look, look in the candle light
See in the flame of life
And my spell is our lie

[Chorus:]

Taste the love
The Lucifer's magic that makes you num
The passion and all the pain are one
You're sleeping in the fire
Taste the love
The Lucifer's magic that makes you num
You feel what it does and you're drunk on love
You're sleeping in the fire

I gaze at the flame and fire burn
And cry out the name of which I yearn

[Chorus]

Taste the love
The Lucifer's magic that makes you num
The passion and all the pain are one
You're sleeping in the fireCaptcha
Liedje W.A.S.P. Sleeping is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sleepingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje W.A.S.P. Sleeping downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sleeping in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.