Songtekst van Weird Al Yankovic: She Never Told Me She Was a Mime

She Never Told Me She Was a Mime


Where'd you learn how to steer?
You do eighty in second gear
When you drive, I can't relax
Got your license from Cracker Jacks
You just hit another tree
These fender benders are killin' me
She drives like crazy
Like no one else
She drives like crazy
And I'm afraid for myself
They'll put you behind bars
We're not playin' bumper cars
Did a great figure eight
In the middle of the Interstate
Tires squeal wherever we go
Even hitchhikers just say no
She drives like crazy
Her car's a mess
She drives like crazy
She's got a death wish, I guess
She's a demon behind the wheel
Thinks she's drivin' the Batmobile
Burnin' rubber in school zones
Runnin' over traffic cones
Passin' semis on the right
Now my knuckles are turnin' white
She drives like crazy
She'll break our necks
She drives like crazy
She always gets into wrecks
She drives like crazy
Like no one else
She drives like crazy
Now I'm afraid for myselfCaptcha
Liedje Weird Al Yankovic She Never Told Me She Was a Mime is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She Never Told Me She Was a Mimemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Weird Al Yankovic She Never Told Me She Was a Mime downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She Never Told Me She Was a Mime in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.