Songtekst van Weird Al Yankovic: What if God Smoked Cannabis

What if God Smoked Cannabis


And if His eyes were pretty glazed
If He looked spaced-out
Would you buy His story
Would you believe He had an eye infection
And yeah yeah
God looks baked
Yeah yeah
God smells good
Yeah yeah yeah yeah yeah
What if God smoked cannabis
Hit the bong like some of us
Drove a tidy micro-bus
And He subscribes to Rolling Stone
When God made this place
In the beginning, did he plant any seeds
Or did he put them there for Adam and Eve
So they'd be hungry for the apple that the snake was always offering
And yeah yeah
God rolls great
Yeah yeah
God smells good
Yeah yeah yeah yeah yeah
What if God smoked cannabis
Do you 'spose He had a buzz
When He made the platypus
When He created both our homes
Does He like Pearl Jam or the Stones
And do you think He rolls His own
Up there in heaven on the throne
And when the saints go marching home
Maybe He sits and smokes a boneCaptcha
Liedje Weird Al Yankovic What if God Smoked Cannabis is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What if God Smoked Cannabismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Weird Al Yankovic What if God Smoked Cannabis downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What if God Smoked Cannabis in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.