Songtekst van Willard Grant Conspiracy: Front Porch

Front Porch


Paint a tiny portrait
In your memory
Take it out and dust it off
When you remember me

Sitting on the front porch
Whispers in the dark
The leaves of fall
Are breaking up
And heavy in the yard

I guess that I misunderstood
Or got too comfortable
With the rank and file
Of all the things
You believe in

I guess that I should have seen
We were far from a perfect fit
Whatever it was you needed
I just could'nt give

So tonight
I'll sit out here
With the stars and trees above
And hope you wont think less of me
Than my heart already doesCaptcha
Liedje Willard Grant Conspiracy Front Porch is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Front Porchmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Willard Grant Conspiracy Front Porch downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Front Porch in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.