Songtekst van Willard Grant Conspiracy: Love Has No Meaning

Love Has No Meaning


As I lay here beside you
Counting minutes in my head
I might as well stop stuggling
This time I think were really dead
This old heart of mine
Stumbles as it falls
Cause love has no meaning
Where you are involved

We sit here in silence
Watch the blue and grey mountains
As the snow blows of the creases
Like water from a faucet
And there is not enough firewood
To keep this house warm
Cause love has no meaning
Where you are concerned

I'm broken down lonely
And run to the ground
I'll warn you of something
I've recently found
Love has no meaning
When you are aroundCaptcha
Liedje Willard Grant Conspiracy Love Has No Meaning is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Has No Meaningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Willard Grant Conspiracy Love Has No Meaning downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Has No Meaning in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.