Hands on the Wheel


At a time when the world seems to be spinnin' hopelessly out of control,
There's deceivers an' believers an' old in-betweeners,
That seem to have no place to go
Well, it's the same old song, it's right an' it's wrong,
An' livin' is just somethin' that I do
An' with no place to hide, I looked in your eyes,
An' I found myself in you

I looked to the stars, tried all of the bars
An' I've nearly gone up in smoke
Now my hand's on the wheel, I've something that's real,
An' I feel like I'm goin' home

An' in the shade of an oak down by the river,
Sit an old man an' a boy,
Settin' sail, spinnin' tales an' fishin' for whales,
With a lady they both enjoy
Well, it's the same damn tune, it's the man in the moon
It's the way that I feel about you
An' with no place to hide, I looked in your eyes,
An' I found myself in you

An' I looked to the stars, tried all of the bars
An' I've nearly gone up in smoke
Now my hand's on the wheel, I've something that's real,
An' I feel like I'm goin' home

Instrumental breakCaptcha
Liedje Willie Nelson Hands on the Wheel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hands on the Wheelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Willie Nelson Hands on the Wheel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hands on the Wheel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.