Everybody


Diamonds in the night
Rocking thos groove together
Right round, jump around
This could last forever
Soldiers of the heart
Fighting for the right
To party, hold on
Won't be long
If you want to sing along

Here we go now

Chorus:
Everybody you've got
To groove
It's just like me and you
Like one and one makes two
Everybody, everybody
It's time to groove
This is your chance for letting go
You've got to feel the body heat
Let the rythm
Find your feet, yeh

Lovers in the night
Waking up strangers in the morning
But it's calling to me
Come back
And we can do it all again
Summers on the beach, heaven is there
Just got to reach out
Sream and shout
This it what it's all about
Here we go now, wow wow

Everybody - Chorus

Move your body to the sound
Shout out loud
And stamp around
Everybody should sing along, wow wow
Everybody - ChorusCaptcha
Liedje Worlds Apart Everybody is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everybodymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Worlds Apart Everybody downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everybody in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.