Your Mother


Remote Control of your stinking family tree
Ain't no knight in shining armor gonna sweep your momma off her feet
Spends her life just squirting pups and turning tricks for me
The flick of my cigarette and your Mother's on her knees

On her knees
Turning tricks for me
Giving up the honey
Bringing me the money

Your cheap momma and her monkey and the kindness of my heart
Is all that keeps your family together in this white trash trailer park
Your wacked out momma she's a junkie, she's gotta have her stash
So she walks the street, sells her soul and brings me back the cash

She's so cheap
She'll always need me
You know I own you
We own the streets

Now you're starting to see just what you get
When your mother is a piece of shit

Now you're starting to see just what you get
When your mother is a piece of shitCaptcha
Liedje X-Cops Your Mother is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Mothermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje X-Cops Your Mother downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Mother in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.