Baregrounds


influence runs thick the majority grips a strong controlling force with the absence of light they feast on your broken down soul maintain the rights of the poor and oppressed ignorance is no plea i offer you the saving truth you follow the herd led by a demon in shepherds clothing instead of leading you to pastures he leads you to baregrounds of abominationCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Baregrounds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baregroundsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Baregrounds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baregrounds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.