Candy Apple


torn from the only thing i know broken off struggling to hold on burn me rip me tear me apart scalpel cuts and stabs digs in my lungs my face piece by piece limb by limb you refuse to listen todays society bends and tears the truth misinformed public abides with closed eyes ignorance bleeds through my short sold life i was flesh i was blood i had hands i had feet eyes that would see no more supply but deny whose right to kill whose right to murder my eyes begin to close open your eyesCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Candy Apple is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Candy Applemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Candy Apple downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Candy Apple in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.