Songtekst van xDISCIPLEx A.D.: Heart Strings Broken

Heart Strings Broken


lies pour from your tongue like a fountain of death selfish spite brands your outcome and how you see me and how you show yourself your heart strings broken now your hope was stolen with your innocence as the world plays the strings of your heart contaminate a growing seed to watch it wither and die seize your prey and show them the furnace your hope was stolen with your innocence your lies your spite we will cut through He will cut you down and bring destruction tear down your foundation heart strings brokeCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Heart Strings Broken is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heart Strings Brokenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Heart Strings Broken downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heart Strings Broken in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.