Revival


If i slip an inch they take a mile they make a life of finding my weakness don't get me
wrong no don't get me wrong I know i'm the one to blame an iron guilt the chain around my neck
self imposed alone I hold the key to freedom don't get me wrong no I know the enemy is strong
they'll stop at nothing to take me down devils come to take my life with blood red stars in
their eyes it's never enough for them but enough is enough for me it take strength to stand it take
honor to live again it's never enough for them but enough is enough for me to their bitter end
my will to fightCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Revival is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Revivalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Revival downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Revival in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.