Shoot Our Wounded


Why do we shoot our wounded I don't understand once when we were
down and out he gave us his hand can't we give back to who has given
to us I expect to stumble all my life i expect to pull through with
strength in christ I will brothers together we should stand hand in hand
why do we shoot our wounded I don't understand never turn my back on
my brother i will never stand to watch you suffer I will reach out to lift
you from this painCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Shoot Our Wounded is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shoot Our Woundedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Shoot Our Wounded downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shoot Our Wounded in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.