Trial By Fire


Through pride's eyes i see your downfall coming quick with my anger's
fire the knife in my back still remains the thorn in my side your house
burns down commandments tie my hands back only when my spirit
obeys i'm free demon pride inventing rights to brink me down to breaking
you down trial by fire burns my patience to the ground trial by fire
your house is burning downCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Trial By Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Trial By Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Trial By Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Trial By Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.