Is My Living In Vain


Verse One:
Is my living in vain?
Is my giving in vain?
Is my singing in vain?
Is my praying in vain?

No, of course not

Bridge:
It's not all in vain,
Because up the road is eternal gain

Verse Two:
Am I wasting my time?
Can the clock be rewind?
Have I let my light shine?
Have I made 99?

Chorus:
No, of course not
(Repeat x4)

Repeat Bridge

Repeat Chorus

Repeat BridgeCaptcha
Liedje Xscape Is My Living In Vain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Is My Living In Vainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Xscape Is My Living In Vain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Is My Living In Vain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.